Bezpośrednie doświadczenie mistyczne i świadomość transcendentalna
dodane przez admin
 
Tylko wówczas, gdy religia kładzie nacisk na swe serce, duszę i esencję – bezpośrednie doświadczenie mistyczne i świadomość transcendentalną, które objawiane są nie za pomocą oka cielesnego (pozostaw je nauce), nie za pomocą oka umysłu (pozostaw je filozofii), ale za pomocą oka kontemplacji – może zarówno sprostać współczesności, jak i zaoferować coś, czego współczesność rozpaczliwie potrzebuje: autentyczne, sprawdzalne, powtarzalne zalecenie służące stworzeniu dziedziny duchowej.