Jeśli chcesz wiedzieć to, musisz zrobić to
dodane przez admin
 
Podobnie jest z istnieniem Ducha: nie możemy teoretycznie, werbalnie, filozoficznie, racjonalnie lub mentalnie opisać odpowiedzi w żaden ostatecznie zadowalający sposób. Możemy tylko powiedzieć: zastosuj zalecenie. Jeśli chcesz wiedzieć to, musisz zrobić to. Przy każdym innym podejściu będziemy próbowali użyć oka umysłu, żeby zobaczyć czy stwierdzić to, co można zobaczyć tylko okiem kontemplacji, a tym samym będziemy mieli jedynie metafizykę w najgorszym sensie – twierdzenia bez dowodów.