Czy żyjemy tak, jak gdybyśmy naprawdę wierzyli?
dodane przez admin
 
Czy żyjemy tak, jak gdybyśmy naprawdę wierzyli, że miejsce na którym stoimy jest ziemią świętą, że tu właśnie i teraz Obecność i Moc Boga ochrania mnie i moich bliskich? Czy żyjemy od wczesnego ranka do późnego wieczora w przekonaniu, że Bóg kieruje naszymi drogami? Czy żyjemy, poruszamy się i istniejemy w postawie nasłuchiwania wskazówek Boga, Boskiego kierownictwa i opieki? Czy żyjemy, poruszamy się i mamy swój byt w świadomym przekonaniu, że oplatają nas odwieczne Boskie ramiona?