Pozory ciemnoty, kłamstwa, niezgody...
dodane przez admin
 
Nie ma prawa ciemności, ponieważ wiesz, że ciemność może być rozproszona przez obecność światła. Jednak pod nieobecność światła ciemność pretendowałaby do obecności i tak samo w przypadku nieobecności prawdy w twej świadomości, ciemnota, kłamstwo, pozory, niezgoda i brak harmonii pretendują do obecności.