Jest tylko jedno Życie, jedna Jaźń
dodane przez admin
 
Na drzewie pomarańczowym może być tysiąc pomarańczy, ale istnieje tylko jedno Życie. Tak samo istnieją na świecie miliony ludzi, ale jest tylko jedno Życie. Na ziemi jest tylko jedna Jaźń i ta Jedna jest Bogiem, Duchem: twoją Jaźnią i moją Jaźnią.