Ogólny porządek rozwoju
dodane przez admin
 
Zwróć uwagę na ogólny porządek rozwoju: od natury do ludzkości, do boskości; od podświadomości do samoświadomości, do nadświadomości; od przedpersonalnego do personalnego, do transpersonalnego; od id do ego, do Boga. Ale mimo to Duch jest w pełni obecny na każdym etapie jako sam proces ewolucyjny: Duch jest procesem samorealizacji i samorozwoju; jego istotą jest własne stawanie się; jego Celem jest sama Ścieżka.