Bycie „empirystą”
dodane przez admin
 
Z jednej strony, pojęcie „empiryczny” znaczyło oparty na doświadczeniu w najszerszym sensie. Kiedy mówimy, że mamy empiryczną weryfikację, oznacza to po prostu, że mamy jakieś bezpośrednie, oparte na doświadczeniu dowody, dane lub potwierdzenie. Bycie „empirystą” w tym ogólnym sensie oznacza po prostu, że żądamy poparcia twierdzeń dowodami, a nie polegamy jedynie na dogmacie, wierze lub niedających się zweryfikować przypuszczeniach.