Nie tylko dane zmysłowe
dodane przez admin
 
Obecnie Popperowska zasada falsyfikowalności ma jedno ogólne i zupełnie opaczne zastosowanie: bezwarunkowo ograniczona jest wyłącznie do danych sensorycznych, co w niesłychanie skryty i podstępny sposób automatycznie odmawia wszelkiemu mentalnemu i duchowemu doświadczeniu statusu autentycznej wiedzy. To nieuzasadnione ograniczenie zasady falsyfikowalności twierdzi, że oddziela autentyczną wiedzę od wiedzy dogmatycznej, ale w istocie w tej skurczonej formie prowadzi jedynie do cichego, lecz złośliwego redukcjonizmu.