Autentyczna duchowość
dodane przez admin
 
Zatem autentyczna duchowość nie może już być duchowością mityczną, imaginacyjną, mitologiczną ani mitopoetycką: musi opierać się na falsyfikowalnych dowodach. Inaczej mówiąc, w swym jądrze musi być szeregiem bezpośrednich mistycznych, transcendentalnych, medytacyjnych, kontemplacyjnych lub jogicznych doświadczeń – ani sensoryczna, ani mentalna, ale ponadzmysłowa, transmentalna, transpersonalna, transcedentna świadomość – danych widzianych nie okiem cielesnym czy okiem umysłu, lecz okiem kontemplacji.