Z: Pole. W poszukiwaniu tajemniczej siły wszechświata
 
Być prawdziwym odkrywcą oznacza kontynuować badania nawet wtedy, gdy prowadzą do miejsc, które nie były zaplanowane.
 
Nic we Wszechświecie nie istnieje jako “rzecz” niezależna od naszego postrzegania. Każdej minuty, każdego dnia, kreujemy nasz świat.
 
 
 
W badaniach nad długowiecznością osoby najdłużej żyjące to te, które zazwyczaj nie tylko wierzą w jakąś istotę wyższą, ale również mają głębokie poczucie więzi ze społecznością.
 
W głębi lasu deszczowego Amazonii Indianie Achuar i Huaorani gromadzą się, by odbyć swój codzienny rytuał. (…) Plemiona te uważają marzenia senne za mapę na czas czuwania. To zapowiedź tego, co się zbliża do nich wszystkich. W marzeniach łączą się ze swymi przodkami i resztą Wszechświata. Sen jest tym, co realne. To życie na jawie jest fałszem.
 
Świadomość jest zjawiskiem powszechnym, obecnym w całym organizmie, a nie tylko w samych mózgach. Świadomość jest, na swym najbardziej podstawowym poziomie, spójnym światłem.
 
W swój zwykły, spokojny sposób Braud zaczął testować tę idee, posługując się myśleniem intencyjnym. Zauważył, że działa to raczej przy lekkim nasileniu intencji, a nie przy intensywnych życzeniach czy naciskach.
 
Badania nad naturą leczącej energii chińskich mistrzów Chi Gong dowiodły, że w trakcie uzdrawiających sesji dochodzi do emisji fotonów i pól elekromagnetycznych.
 
To, co nazywamy “geniuszem”, może po prostu być większym dostępem do Pola. W takim razie nasza inteligencja, kreatywność i wyobraźnia nie są zamknięte w naszych mózgach, ale są wynikiem oddziaływania z Polem.
 
Gdybyś mógł w dowolnym miejscu Wszechświata uzyskać energię z pola punktu zerowego, nie musiałbyś wieźć ze sobą paliwa. Po prostu żeglowałbyś w przestrzeni, czerpiąc z pola punktu zerowego - czegoś w rodzaju uniwersalnego wiatru - gdy tylko byś potrzebował.
 
Schlitz i Braud przeprowadzili metaanalizę wszystkich badań, jakie mogli znaleźć, nad skutkami myślenia intencyjnego skierowanego w stosunku do innych żywych istot. Badania te, prowadzone na całym świecie, wykazały, że ludzie życzenia mogą wpływać na bakterie i drożdże, rośliny, mrówki, kurczaki, myszy i szczury, koty i psy, preparaty z ludzkich komórek i aktywność enzymów.
 
Wybuchowe odkrycie Waltera Schemppa na temat pamięci kwantowej uwydatniło najdziwniejszy pomysł ze wszystkich: ani krótkoterminowa, ani długoterminowa pamięć nie rezyduje w mózgu - jest natomiast magazynowana w polu punktu zerowego.
1