Z: Sztuka duchowego uzdrawiania
 
dodane przez: admin   z: Sztuka duchowego uzdrawiania
Nigdy nie modlimy się o zdrowie. Stajemy się cisi, spoczywamy w tej modlitwie Duszy, tulimy się w jej cieple i patrzymy, jak pojawia się zdrowie lub rozwijają się możliwości.
 
dodane przez: admin   z: Sztuka duchowego uzdrawiania
Bóg jest jedyną Mocą. Dlatego nie będę się bał tego, co śmiertelny człowiek może mi zrobić. Nie będę się bał zarazków, infekcji czy zakażenia, ani nie będę się bał rządów człowieka. Jedna Moc, jest tylko jedna Moc - Nieskończony Niewidzialny. Jeśli będziemy potrafili trzymać się tego, nasza droga będzie harmonijna.
 
 
 
dodane przez: admin   z: Sztuka duchowego uzdrawiania
“Walka nie należy do ciebie, ale do Boga... ucisz się.” Jest tylko jedna Moc.
 
dodane przez: admin   z: Sztuka duchowego uzdrawiania
Zaobserwuj cud, jaki się zdarza, gdy odrzucasz wiarę w Boga stojącego nad błędem, w Miłość stojącą nad nienawiścią i przyjmujesz całym sercem zasadę jednej siły. Obserwuj cud, który wkracza w nasze życie, kiedy przestajemy bronić się przeciw cieniom na ścianie - nicości, kiedy przestajemy walczyć z błędami, tyranami i mocami tego świata.
 
dodane przez: admin   z: Sztuka duchowego uzdrawiania
W końcu trzeba będzie uznać, że człowiek nie jest twórcą. Może on być narzędziem, przy pomocy którego działa Zasada twórcza, ale on sam nie jest twórcą.
 
dodane przez: admin   z: Sztuka duchowego uzdrawiania
Aby dać dziecku właściwe poczucie bezpieczeństwa, należy je pouczyć, że Bóg jest niezniszczalnym Życiem i Umysłem i że będzie ono zawsze właściwie kierowane i na właściwym miejscu. Bóg jest Życiem i Duszą każdego, kogo dziecko spotyka i dlatego bez względu na to, kogo ono spotyka, spotyka Boga. Pozostaje zawsze pod opieką Boga i kierowane jest Boską Mądrością.
 
dodane przez: admin   z: Sztuka duchowego uzdrawiania
Modlitwa opiekuńcza polega na wiedzy, że nikt nie ma jaźni oddzielonej od Boga, nikt nie ma umysłu, życia, Duszy, Ducha, istnienia ani ciała innego niż Boskie. Zabezpieczenie polega na zrozumieniu, że Bóg jest Życiem, Umysłem, Duszą, Duchem, Nieśmiertelnością i Wiecznością każdego człowieka na ziemi.
 
dodane przez: admin   z: Sztuka duchowego uzdrawiania
Nie możemy posługiwać się Bogiem, aby nas ochronił przed czymkolwiek, ale możemy świadomie odczuwać Boga jako nasze istnienie, a w tym istnieniu nie ma wypadków jakiegokolwiek rodzaju.
 
dodane przez: admin   z: Sztuka duchowego uzdrawiania
Nigdy nie jesteśmy “na” statku, “w” samolocie czy “w” samochodzie - statek, samolot czy samochód jest “w” nas, w naszej świadomości.
 
dodane przez: admin   z: Sztuka duchowego uzdrawiania
Czy potrzebujemy oprócz Boga także innego spoiwa? Czy niektórzy z nas nie udowodnili wielokrotnie, że mając w sobie Boga, nie potrzebujemy lekarstw i czyż wielu nie dowiodło, że żyjąc w domostwie Najwyższego nie potrzebujemy kamiennej fortecy? Bóg jest naszą twierdzą, ale trzeba to przyjąć dosłownie. Bóg jest Duchem, Bóg jest nieskończony i nasze życie ukryte jest z Chrystusem w Bogu.
 
dodane przez: admin   z: Sztuka duchowego uzdrawiania
Obserwuj cud, gdy twój umysł zaprzestanie walki, by tworzyć, powiększać, leczyć, ratować czy zbawiać. Obserwuj cud, który będzie następował w twym życiu, w miarę jak uczysz się odprężania, rozumiejąc że nieskończona natura Boga czyni Boga jedynym “Jest” i że nawet formy, pod którymi Bóg ukazuje się, muszą być nieskończone.
 
dodane przez: admin   z: Sztuka duchowego uzdrawiania
Nie staraj się dostać, nie staraj się mieć, nie staraj się do siebie przyciągać - musisz nauczyć się pozwolić nieskończoności wypływać z ciebie.
 
dodane przez: admin   z: Sztuka duchowego uzdrawiania
Niepowodzenie może okazać się błogosławieństwem, jeśli dzięki niemu robisz kolejny krok na ścieżce, zamiast tkwić przy czymś, co ci dawało chwilową satysfakcję.
 
dodane przez: admin   z: Sztuka duchowego uzdrawiania
Harmonia nie jest czymś, na co wystarczy czekać, siedząc bezczynnie - trzeba zrobić coś szczególnego, mianowicie utrzymać prawdę o istnieniu jako aktywność swej świadomości.
 
dodane przez: admin   z: Sztuka duchowego uzdrawiania
Uczucie spokoju, które cię ogrania - pokoju przewyższającego wszelkie rozumienie - jest właściwym uzdrowicielem. Kiedy je osiągniesz, następuje uzdrowienie. To świadomość Boga dokonuje uzdrowienia.
 
dodane przez: admin   z: Sztuka duchowego uzdrawiania
Dopóki nie potrafisz uświadomić sobie, że nie ma nic do zwalczenia, gdyż istnieje tylko jedna siła, będziesz stale zwalczał ludzi, grzech, chorobę, złe nawyki, samotność i nędzę. Wszystko to kolejno zaistnieje w twoim doświadczeniu, dopóki walczysz i się opierasz.
 
dodane przez: admin   z: Sztuka Duchowego Uzdrawiania
Królestwo Niebieskie jest stanem Łaski, którego doświadczać można tylko teraz.
 
dodane przez: admin   z: Sztuka Duchowego Uzdrawiania
Na tym polega duchowe leczenie. Czy walczysz z jakąkolwiek formą grzechu, żądzą, chorobą, biedą, bezrobociem czy nieszczęściem? Jedyne, co jest potrzebne, to przestać walczyć i obudzić się. Zbudź się i poznaj swoją prawdziwą istotę.
 
dodane przez: admin   z: Sztuka Duchowego Uzdrawiania
W tym procesie budzenia człowiek umiera dla swego człowieczeństwa, aby móc się odrodzić z Ducha.
 
dodane przez: admin   z: Sztuka Duchowego Uzdrawiania
Kiedy zaprzestaniesz używania siły mentalnej - zaprzestaniesz dążenia do realizacji swoich celów lub eksploatowania swego umysłu jak elektrowni - staniesz się spokojny i otwarty aż zacznie płynąć Słowo, a wtedy poznasz znaczenie harmonii i nieskończoności.
 
dodane przez: admin   z: Sztuka Duchowego Uzdrawiania
Nie ma prawa ciemności, ponieważ wiesz, że ciemność może być rozproszona przez obecność światła. Jednak pod nieobecność światła ciemność pretendowałaby do obecności i tak samo w przypadku nieobecności prawdy w twej świadomości, ciemnota, kłamstwo, pozory, niezgoda i brak harmonii pretendują do obecności.
 
dodane przez: admin   z: Sztuka Duchowego Uzdrawiania
Czy żyjemy tak, jak gdybyśmy naprawdę wierzyli, że miejsce na którym stoimy jest ziemią świętą, że tu właśnie i teraz Obecność i Moc Boga ochrania mnie i moich bliskich? Czy żyjemy od wczesnego ranka do późnego wieczora w przekonaniu, że Bóg kieruje naszymi drogami? Czy żyjemy, poruszamy się i istniejemy w postawie nasłuchiwania wskazówek Boga, Boskiego kierownictwa i opieki? Czy żyjemy, poruszamy się i mamy swój byt w świadomym przekonaniu, że oplatają nas odwieczne Boskie ramiona?
 
dodane przez: admin   z: Sztuka Duchowego Uzdrawiania
Harmonia nie jest czymś, na co wystarczy czekać, siedząc bezczynnie - trzeba zrobić coś szczególnego, mianowicie utrzymać prawdę o istnieniu jako aktywność swej świadomości.
 
dodane przez: admin   z: Sztuka Duchowego Uzdrawiania
Jeśli miałeś do czynienia ze zwierzętami czy z dziećmi, na pewno wiesz, że potępianie i karanie ich albo mówienie im jak bardzo są źli, niegrzeczni czy nieznośni w żaden sposób nie wydobędzie z nich nic dobrego. Nie jest to sposób na uzyskanie dobra z kogokolwiek czy czegokolwiek. Sposobem wywołania dobra z dziecka czy zwierzęcia, czy z kwiatu czy z czegokolwiek, co rośnie - jest miłość, błogosławieństwo i zrozumienie, że Bóg jest treścią ich istnienia, że Bóg stanowi ich naturę.
 
dodane przez: admin   z: Sztuka Duchowego Uzdrawiania
Jeśli nie jesteś odbiorcą darów Nieskończoności, to nie dlatego, że Nieskończoność nie istnieje, ale z powodu braku w tobie świadomości Nieskończoności.
 
 
1