Z: Grzmot ciszy
 
dodane przez: admin   z: Grzmot ciszy
Gdy usłyszysz ten Głos, nie musisz martwić się o ochronę przed bombami, nie musisz obawiać się depresji lub recesji. Jedyne o co należy się troszczyć, to zdolność trwania w cichości i zgoda na to, by Bóg wyraził i zamanifestował Siebie jako łagodny cichy Głos w tobie.
 
dodane przez: admin   z: Grzmot ciszy
Musisz zrozumieć prostą, małą prawdę, że cichy łagodny Głos jest mocą likwidującą iluzję tego świata. Zrozumienie to nie polega na myśleniu, że masz moc naprawiania błędu. Polega na uświadomieniu  sobie prawdy, że taka moc nie jest potrzebna, ponieważ błąd sam w sobie zawiera elementy samounicestwienia. Możesz to zaobserwować , gdy patrzysz na drzewo nieprzynoszące owoców, które usycha. Nie ty spowodowałeś jego więdnięcie; to jego własna nieurodzajność powoduje, że usycha. Sam nie musisz nic z tym robić. Błąd zostaje unicestwiony, gdy trwasz w cichości i spokoju jako świadek Boskiej Mocy, obserwując, jak harmonia zstępuje na wszystko dookoła ciebie.
 
 
 
dodane przez: admin   z: Grzmot ciszy
Świat ma być uratowany przez Mego Ducha, ale Duch ten działa jedynie poprzez świadomość osoby, która się nań otwiera. Jesteś więc odpowiedzialny za to, aby stać się duchową skałą, na której spocznie harmonia twego sąsiedztwa, społeczności, a nawet narodu.
 
dodane przez: admin   z: Grzmot ciszy
Duchowe słowo nie jest w stanie przeniknąć ludzkiego umysłu, ty jednak możesz pomóc światu wznieść się ponad wojnę i chorobę, będąc światłem dla swojej rodziny. Nie chodzi o prawienie im kazań czy narzucanie twojego sposobu myślenia, ale o utrzymywanie twego wewnętrznego spokoju i wycofanie się z walki pomiędzy dobrem i złem poprzez zwrócenie się do wewnątrz oraz uświadomienie sobie, że jedynie w stopniu, w jakim nie przeciwstawiasz się złu, może zstąpić na ciebie spokój, którzy przekracza wszelkie pojmowanie.
 
dodane przez: admin   z: Grzmot ciszy
Bóg dokonuje dzieł poprzez świadomość jednostki, a ta może stać się twoją świadomością, jeśli nauczyłeś się być wystarczająco spokojny, by usłyszeć Grzmot Ciszy. (...) Jeśli to konieczne, siedź na krześle dzień i noc w oczekiwaniu, aż Duch Pana na ciebie zstąpi i w tobie zamieszka.
 
dodane przez: admin   z: Grzmot ciszy
Bóg nie przekazuje Swojej chwały innym. Nie próbuj więc być duchowo mocny, ale bądź duchowo pokorny i pozwól łasce Bożej przejawiać Swe działanie przez ciebie i w twojej postaci.
 
dodane przez: admin   z: Grzmot ciszy
Możesz trwać w cichości, bez myśli - jedynie będąc otwartym na myśli Boga płynące w tobie i przenikające twoją istotę. W ten sposób dokona się twoja praca. Muszę ci jednak przypomnieć, że Duch nigdy nie działa dla nas. Działa w nas i poprzez nas, gdy jesteśmy w stanie ustąpić i całkowicie się poddać - włącznie z naszymi myślami - tak, by Bóg przejął przewodnictwo.
 
dodane przez: admin   z: Grzmot ciszy
W Jego obecności znajduje się pełnia życia - niczego nie brakuje. Doświadczając obecności Boga, doświadczasz Boga objawiającego się jako dobro, ubranie, mieszkanie. Jest tylko jeden warunek: ma t być naprawdę Jego obecność - nie bezsensowne afirmacje albo mamrotanie głębokich prawd Pisma Świętego, ale Jego obecność.
 
dodane przez: admin   z: Grzmot ciszy
Czy proszenie Boga o rzeczy jest oznaką postrzegania Go jako Inteligencji i Miłości, czy też prośby takie sugerują, że Bóg czegoś nam nie daje? Czy mając bezpośrednią pewność, że nasz Ojciec niebieski wie, jakie są nasze potrzeby, moglibyśmy rzeczywiście troszczyć się o jedzenie, ubranie czy cokolwiek innego w tym świecie?
 
dodane przez: admin   z: Grzmot ciszy
Jesteś to winien nie tylko sobie, ale i całemu światu, aby nie znać już człowieka według ciała, ale postrzegać każdego w taki sposób, w jaki chciałbyś, aby ciebie postrzegano. Musisz przestać przypisywać dobre i złe cechy zarówno przyjaciołom, jak i wrogom; musisz przestać myśleć o ludzkiej historii - przeszłości, teraźniejszości i domniemanej przyszłości - i, patrząc na człowieka jedynie jako na osobą, widzieć w nim prawdziwą, duchową tożsamość. “Bóg jest Duszą tej jednostki, Bóg jest jej umysłem i inteligencją, Bóg jest tym, który wyraża Siebie jako indywidualny byt.” Czy istnieje na tym świecie coś bardziej upragnionego przez ludzką duszę niż rozpoznanie jej prawdziwej Jaźni?
 
dodane przez: admin   z: Grzmot ciszy
Poznanie prawdy nie jest równoznaczne z poznaniem prawdy o istotach ludzkich lub jakiejkolwiek sytuacji, która jest śmiertelna. Taka prawda nie istnieje. Znać prawdę, znaczy znać prawdę o Bogu i o Boskim stworzeniu i takie poznanie prawdy budzi człowieka i wynosi go ponad stan jego śmiertelności.
 
dodane przez: admin   z: Grzmot ciszy
Zazwyczaj ludziom towarzyszy nieustanny lęk o siebie nawzajem, tęsknota i potrzeba wzajemnej obecności. W duchowej miłości nie ma niczego takiego, a mimo to przepełnia ją radość z wzajemnego obcowania.
 
dodane przez: admin   z: Grzmot ciszy
Każdego dnia bez wyjątku powinieneś zarezerwować trochę czasu na nieustanne przypominanie sobie, że nie obciążasz nikogo odpowiedzialnością za jego grzechy, że nikomu nie życzysz, aby cierpiał lub był ukarany. Przebaczyć to znacznie więcej niż zadowolić się stwierdzeniem: “O tak, nikomu nic złego nie życzę.” To nie takie proste. Trzeba umieć usiąść, spojrzeć w twarz nieprzyjaciela, kimkolwiek miałby on być, i świadomie powiedzieć: “Ojcze, przebacz mu jego winy i otwórz mu oczy, aby przejrzał”.
 
dodane przez: admin   z: Grzmot ciszy
Nie ma niczego ani nikogo, kto mógłby ci przebaczyć. Nie ma więc możliwości, by kiedykolwiek wszystko zostało ci przebaczone. Jedyną szansą na to jest całkowity brak możliwości powtórzenia czynu, którym zawiniłeś. Innymi słowy, bez względu na to, jakie jest woje przewinienie, jak długo istnieje w tobie szansa jego powtórzenia, nie możesz liczyć na zupełne przebaczenie. (...) Na tym polega prawdziwa idea przebaczenia. W rzeczywistości nie polega ono na tym, że Bóg wybacza. Gdy stan świadomości pełen urazy, gniewu, zawiści, złej woli lub czegokolwiek podobnego “umiera”, nie tylko nie istnieje nic do przebaczenia, ale nawet nie ma nikogo, komu należałoby przebaczyć.
 
dodane przez: admin   z: Grzmot ciszy
Jedną z najważniejszych lekcji, jakie wszyscy powinniśmy opanować, jest ta, że nie ma w życiu duchowym miejsca, by odpłacać złem za zło - nie ma miejsca na nic z wyjątkiem życia w przebaczaniu.
 
dodane przez: admin   z: Grzmot ciszy
Cokolwiek zniewala jednostkę, zniewala i świat; cokolwiek czyni jednego człowieka wolnym, zmierza do uwolnienia całego świata; cokolwiek zubaża jedną osobę, jedną rasę lub jedną grupę, zubaża świat; cokolwiek wnosi do życia jednostki, razy czy narodu jedno ziarno zasobów więcej, skłania się ku uwolnieniu od braku całego świata.
 
dodane przez: admin   z: Grzmot ciszy
Modlitwa musi być pragnieniem duchowego spełnienia, na które otwierasz się, szukając najpierw królestwa Bożego, rezygnując z nadziei osiągnięcia czegoś i zadowalając się przekonaniem, że ziemskie dobra będą ci dodane. Czy ktokolwiek z nas może wiedzieć, dokąd go to duchowe spełnienie zaprowadzi? Być może pozostawi ci obecną pracę i styl życia albo podsunie zupełnie nową dziedzinę aktywności i całkiem inne życie.
 
dodane przez: admin   z: Grzmot ciszy
Brak owoców modlitwy świadczy jedynie o niezdolności zejścia na wystarczająco głęboki poziom własnej świadomości, by zaznać Obecności, która tylko tam zawsze istnieje i jest dostępna.
 
dodane przez: admin   z: Grzmot ciszy
Zgodnie z nauczaniem Jezusa modlitwa powinna być praktykowana w skrytości.
 
dodane przez: admin   z: Grzmot ciszy
Odprężysz się, ale nie po to, by pozwolić światu robić z tobą, cokolwiek zechce, ale by oddać się Duchowi mieszkającemu w tobie, aby mógł On przejąć inicjatywę i pokierować twoim doświadczeniem.
 
dodane przez: admin   z: Grzmot ciszy
Jeśli zamiast zwalczać problem jesteś w stanie przyznać, że według wszelkich pozorów wygląda on przytłaczająco i zwracasz się do wewnątrz, prosząc o objawienie rzeczywistości, to wówczas nie próbujesz pokonać lub przezwyciężyć napotkanego problemu. Próbujesz jedynie zrozumieć nie problem, ale rzeczywistość, która stoi za nim. Gdybyś mógł pozostać w doskonałej ciszy i spokoju bez prób przezwyciężenia, zniszczenia, usunięcia albo ucieczki od sytuacji lub warunków, wpłynąłby w ciebie strumień Ducha i nastąpiłoby uwolnienie.
 
dodane przez: admin   z: Grzmot ciszy
Uwarunkowany umysł formułuje problemy, a niekiedy może także generować ich rozwiązania, nie tego jednak szukamy. Potrzebujemy zdolności wyższej niż ludzki umysł. Nie odwołując się zatem do procesów myślowych, pozwól, by umysł był narzędziem, przez które ma szansę przejawić się Dusza.
 
dodane przez: admin   z: Grzmot ciszy
Naucz się siedzieć spokojnie, trwając w świadomości, że masz pod sobą “wiekuiste ramiona”, których żadna ilość modlitw nie umieści tam, gdzie tego oczekujesz. One już nad tobą czuwają.
 
dodane przez: admin   z: Grzmot ciszy
Cała ludzka egzystencja oparta jest na wierze i ufności w dwie siły i nawet religia bazuje na przekonaniu o przewadze Boga nad złem, ale w niebie nie ma sił dobra i zła. Istnieje jedynie Bóg żyjący Swym własnym życiem jako ty i jako ja, i jako wszechświat niebiański.
 
dodane przez: admin   z: Grzmot ciszy
Rozwiązanie wszelkich ludzkich problemów znajduje się nie w zdolności stawiania oporu, ani nie w zwalczaniu błędów, ale w umiejętności trwania w jednej Mocy.
 
 
1 2