Z: Przerwa w wieczności
 
dodane przez: admin   z: Przerwa w wieczności
Nie jest łatwo zatrzasnąć drzwi przed światem i wejść do wewnętrznego sanktuarium własnej istoty. Lecz gdy nie możesz zrobić inaczej, jak tylko odsunąć się od świata na rok lub siedem lat, warto to zrobić, bo gdy odnajdziesz Boga, odnajdziesz życie wieczne. Wtedy już nigdy nie umrzesz. Możesz zniknąć z pola widzenia, ale nigdy nie umrzesz, ani już nigdy nie będziesz niespokojny i nieważne jakie mogą być ludzkie warunki i okoliczności.
 
dodane przez: admin   z: Przerwa w wieczności
Nieważne jakimi teoriami naukowcy wyjaśniają kwestie początków życia, gdyż w końcu dochodzą one do punktu poza zasięgiem wyjaśnienia, ponieważ poza powierzchownością wszystkich widzialnych rzeczy, znajduje się Bezmiar, Coś, co nazywamy Świadomością lub Życiem i ta Nieskończoność wyraża Siebie jako wszelka forma, jako świat i wszystko co w nim.
 
 
 
dodane przez: admin   z: Przerwa w wieczności
Odpowiedzialność studiującego nauki duchowe jest ogromna. Nikt inny nie ma takiej odpowiedzialności, jaką mają co z nas będący na mistycznej ścieżce, ponieważ nie możemy polegać na nadziei większości chrześcijan, że Jezus umierając na krzyżu, chroni nas od wszystkich kar za nasze grzechy, albo że nasz kapłan, konfesjonał, msza lub uczęszczanie do kościoła usunie nasze brzemię. My nie możemy polegać na żadnym systemie czy osobie.
 
dodane przez: admin   z: Przerwa w wieczności
Prawo karmiczne nie musi być przepracowywane z pokolenia na pokolenie, chyba, że tak wybierzemy. Innymi słowy, jeżeli zdecydujemy, że będziemy kurczowo trzymać się naszego człowieczeństwa, możemy mieć pewność, że prawo karmiczne będzie nieprzerwanie działać, ale jeżeli w którymś momencie tak wybierzemy, możemy wyjść spośród nich, odłączyć się i oddzielić. Wtedy przeszłość przemija - została wymazana.
 
dodane przez: admin   z: Przerwa w wieczności
Nie powinniśmy się zbytnio zniechęcać, jeżeli nie widzimy natychmiast owoców naszych duchowych działań, ponieważ są w nas całe pokolenia człowieczeństwa i ludzkości, które musimy wypędzić z naszego systemu.
 
dodane przez: admin   z: Przerwa w wieczności
Siać w Duchu nie oznacza zostać ascetą; nie oznacza porzucenia naszej pracy, naszego zawodu, naszego domu lub naszej rodziny. Nie ma to nic wspólnego z tym, co robimy na zewnątrz: ma to związek z tym, co dzieje się w naszej świadomości w czasie, gdy umysł i ciało wykonują swoje funkcje na planie zewnętrznym.
 
dodane przez: admin   z: Przerwa w wieczności
Zawsze o czymś myślimy: albo znamy prawdę, albo nie znamy, albo produkujemy duchowe myśli, albo myśli cielesne. Zawsze albo pokładamy naszą wiarę, nadzieję i zaufanie w Nieskończonym Niewidzialnym, które jest wewnątrz naszej własnej istoty, albo w czymś pokrytym srebrem i złotem lub czymś natury cielesnej. Tak czy inaczej, wprowadzamy w ruch prawo, które ostatecznie albo nas wynagradza, albo karze.
 
dodane przez: admin   z: Przerwa w wieczności
To, co w naszym umyśle uznajemy za realne i posiadające moc, określa rodzaj siewu, jaki wykonujemy. Im więcej mocy oddajemy ludziom albo rzeczom, tym bardziej siejemy w ciele i tym więcej zepsucia zbieramy. Im więcej uwagi poświęcamy by zamieszkiwać w Słowie, tym bardziej przebywamy w prawdzie, że istnieje Duch Boga w nas, który naucza, karmi, wspiera, utrzymuje i przewozi nas; tym bardziej dajemy przyzwolenie Chrystusowi, Prawdzie, żeby w nas zamieszkały i tym bardziej my sami zamieszkujemy w Nim.
 
dodane przez: admin   z: Przerwa w wieczności
Na drzewie pomarańczowym może być tysiąc pomarańczy, ale istnieje tylko jedno Życie. Tak samo istnieją na świecie miliony ludzi, ale jest tylko jedno Życie. Na ziemi jest tylko jedna Jaźń i ta Jedna jest Bogiem, Duchem: twoją Jaźnią i moją Jaźnią.
 
dodane przez: admin   z: Przerwa w wieczności
Prawdziwą naturą Boga jest wyrażanie Siebie, wyrażanie Jego właściwości, charakteru i natury w formie harmonijnego wszechświata.
 
dodane przez: admin   z: Przerwa w wieczności
Większość ludzi na ziemi wierzy, że zło którego doświadczają zostało zesłanie na nich z powodu ich grzechów zaniechania lub popełnienia czegoś. W zasadzie jest to prawdą. Jednak w związku z tym, że ludzie są też przekonani, że Bóg zesłał na nich to zło jako karę, to w efekcie pozbawiono ich możliwości uniknięcia jej w przyszłości. Dopóki wierzą, że Bóg z jakiegoś powodu, zatopiłby statek, strącił samolot lub pozwolił, aby dzieci i dorośli byli miażdżeni, ginęli, tonęli, cierpieli choroby, tak długo pozbawiają się możliwości dowiedzenia się, dlaczego te złe rzeczy ich dosięgły i co mogą zrobić, aby uchronić przed nimi swoje domostwa.
 
dodane przez: admin   z: Przerwa w wieczności
Z pewnością bardziej mogę się powierzyć opiece boskiej Miłości, niż opiece mojego ograniczonego poczucia miłości, które nie jest nawet ziarnkiem piasku w porównaniu z naturą tej Miłości, którą jest Bóg.
 
dodane przez: admin   z: Przerwa w wieczności
Nie musimy robić ani wymyślać czegokolwiek, by uwolnić królestwo Boże na ziemi: wystarczy tylko wiedzieć, że ono jest i pozostawać w ciszy. Ono wykona swoją własną pracę.
 
dodane przez: admin   z: Przerwa w wieczności
Prawdą jest, że możemy używać słów i myśli, aby wznieść się do atmosfery, w której możemy być cisi, jednakże ani słowa, ani myśli nie są modlitwą: są to tylko pomoce, dzięki którym wznosimy się na wyżyny, gdzie modlitwa może być doświadczona.
 
dodane przez: admin   z: Przerwa w wieczności
Nikt kto uważa siebie tylko za mężczyznę lub kobietę, nawet nie zaczął przeczuwać istnienia duchowej prawdy.
 
dodane przez: admin   z: Przerwa w wieczności
Królestwo Boże nie posiada ograniczeń i barier, a cała prawda, która została dana światu w minionych tysiącleciach, jest jedynie namiastką w porównaniu z tym, co jest jeszcze do odkrycia. Nikt jeszcze nie doświadczył nawet jednej milionowej z tego, co do tej pory zostało ukazane.
1